Facebook Twitter
  • Version françaiseVersion française
  • English versionEnglish version
  • Version catalaneVersion catalane
Festival Pablo Casals


AccueilPRADA I EL FESTIVAL › Prada de Conflent i al seu entorn
La Formacio dels joves musics

La transmissio de l'heretatge musical és una prioritat del Festival Pau Casals.

Des del 2003, el Festival Pau Casals organitza cada any diverses gires per les escoles del Conflent. L'objectiu d'aquestes sessions és desvetllar la sensibilitat dels joves envers la musica i obrir les noves generacions a d'altres corrents musicals a través d'un plantejament ludic i original de la musica de cambra. Més de 600 alimnes assisteixen a aquestes 3 sessions de 2 dies que s'organitzen cada any, totes al voltant de temes diferents. A l'estiu, l'acadèmia internacional de musica és una etapa ineludible pel que fa a la formacio dels futurs solistes. L'acadèmia acull instrumentistes de tots els països, del nivell superior dels Conservatoris regionals, Conservatori Nacional Superior de Musica de Paris o Lio, del nivell superior de les Hochschulen o de les grans facultats de musica estrangeres i també formacions constituïdes de musica de cambra. En acabar el curset, s'organitzen diversos concerts interpretats pels estudiants o pels professors amb els seu alumnes, en els pobles dels voltants. Tots els estudiants son convidats als concerts del Festival Pau Casals.


festival

FESTIVAL PABLO CASALS - BP 24 - 33, rue de l'Hospice - 66502 Prades Cedex
Tel: +33(0)4.68.96.33.07 - Fax. +33(0)4.68.96.50.95 /